Leonardo's Story

Saigon 2018

1 buổi dạo chơi của 2 bạn trẻ ở Sài Gòn cùng với chiếc balo của Leonardo

Client: Leonardo

Model: Tu Tri X Thong

Photographer: An Le