Bobby & Uyên

July 2018

Bộ ảnh vừa chụp hôm 30/7, trước ngày cưới của 2 người 1 ngày. 
CD là bạn học cấp 2 của An. CR sống ở Mỹ, vừa kịp về nước rạng sáng 30, nghỉ ngơi được 2 tiếng là lôi đi chụp luôn cho kịp có hình cưới.