Leonardo's Story

Saigon 2018

1 buổi dạo chơi của 2 bạn trẻ ở Sài Gòn cùng với chiếc balo của Leonardo

Client: Leonardo

Model: Tu Tri X Thong

Photographer: An Le 


,o={4:0},u=[];function a(r){if(n[r])return n[r].exports;var t=n[r]={i:r,l:!1,exports: